درنگ لحظه ها

مدرسه غیاثیه/خرگرد/خواف/خراسان جنوبی/ فروردین۸۸ - مشاهده در نقشه گوگل

"اگر تنها ترین تنهاها شوم ،

 باز خدا هست ،

 او جانشین همه نداشتن هاست


نفرین و آفرین ها بی ثمر است


اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند

و از آسمان ، هول وکینه بر سرم بارد

تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی


ای پناهگاه ابدی! تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی"

(دکتر شریعتی)

نوشته شده توسط ریحانه احسان پور در ساعت 8:6 | لینک  |